24,00 
24,00 
24,00 
24,00 

Διάφορα εργαλεία

Staleks τσιμπίδα SE 90/1

23,00 

Διάφορα εργαλεία

Staleks ψαλιδάκι SE 10/1

19,00 

Διάφορα εργαλεία

Staleks ψαλιδάκι SE 10/2

19,00 

Διάφορα εργαλεία

Staleks ψαλιδάκι SE 20/1

19,00 

Διάφορα εργαλεία

Staleks ψαλιδάκι SX 10/1

30,00 

Διάφορα εργαλεία

Staleks ψαλιδάκι SX 11/1

33,00 
6,80 
';